Lisans Kaybi Sigortasi Logo

Lisans Kaybi Sigortasi

SİVİL HAVACILIKTA YEPYENİ BİR DÖNEM

Ülkemizde kabin memurlarının lisans ya da gelir kaybı yaşayabileceği durumlarda bir sigorta güvencesine sahip olmamaları sivil havacılık sektörünün önemli açıklarından biri olarak öne çıkıyor. Kabin memurları da tıpkı ticari bir pilot gibi ciddi bir yaralanma veya sağlık problemi nedeniyle kariyerini kaybetme riski ile karşı karşıyalar. Dolayısıyla kabin memurlarının da işlerini yapmaya engel bir durumla karşılaştıklarında kendilerini koruma altına almak en doğal haklarından biri olmaktadır. Aveon Global Sigorta, Norel Sigorta Brokerliği ve Hava İş Sendikası iş birliğinde geliştirilen “Kabin personeli Gelir Kaybı sigortası” kabin memurlarının sağlık sorunları nedeniyle geçici ya da kalıcı olarak mesleklerine geri dönemedikleri durumlarda yaşayabilecekleri gelir kaybını güvence altına alıyor. Kabin memurları için özel olarak hazırlanan bu poliçe, yurtdışı örnekleri incelenerek Türkiye’ye uyarlanan ilk “Gelir Kaybı” sigortası olma özelliği taşıyor. Aveon Global Sigorta güvencesi ve Norel Sigorta Brokerliği bünyesinde hazırlanan poliçeye, Hava İş Sendikası’nın yönlendirmesiyle… 2023 tarihinden itibaren ulaşabilirsiniz.

First Image Description Second Image Description Third Image Description

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Kabin memurlarının neden “gelir kaybı” sigortasına ihtiyaçları var?
 2. Kabin memurları çalıştıkları kurumun bünyesinde kabin memur baz maaşı ve uçuş primi kazanmaktadır. Uçuş yapmalarına engel olan bir sağlık problemi ya da zarar yaşadıkları durumda uçuş primi alamazlar. Bu süre zarfında “gelir kaybı” poliçesi kapsamında geçici ya da tam maluliyet durumuna göre sigortalıya gerekli ödeme yapılabilecektir.
 3. “Gelir kaybı” sigortası kabin memurlarına neler sunuyor?
 4. Bu poliçe sigortalının kalıcı ve/veya geçici tam maluliyetini kapsamaktadır. Kabin memurları bedensel yaralanma, genel sınıflandırılmış mağduriyet yaşarlarsa, “gelir kaybı” sigortası onlara bu dönemde kaybettikleri gelirin güvencesini sağlamaktadır. Detaylı poliçe bilgilerine Hava İş Sendikası web sitesinden veya https://police.norelbroker.com/ üzerinden ulaşabilirsiniz.
 5. Gelir Kaybı Sigortasından kimler faydalanabilir
 6. İşe giriş tarihi itibariyle 6 ayını tamamlamış tüm kokpit ve kabin personeli bu sigortayı yaptırabilir.
 7. Bu poliçe hayat teminatı veriyor mu?
 8. Gelir Kaybı sigortası Hayat Sigortası değildir. Ancak talep etmenizi durumunda size özel hayat sigortası çözümleri sunulacaktır.
 9. Poliçe süresi ne kadar?
 10. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli olup her yıl yenilenmelidir.
 11. Gelir Kaybı Sigortasını yaptırmak istiyorum, hangi adımları izlemeliyim?
 12. Sunulan “Gelir Kaybı” Sigortası online soru formuna Hava-İş web sitesi üzerinden bağlantıya tıklayarak veya https://police.norelbroker.com/ üzerinden hemen ulaşabilir, formunuzu anında doldurabilir, sigortacının detaylı incelemesini gerektiren bir durum olmadığı takdirde hızlıca ödeme adımlarını tamamlayıp poliçenizi dijital ortamda hemen düzenletebilirsiniz.

Önemli Bilgiler

  UYARILAR
 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını, Sağlık Sigortası Genel Şartlarını ve Uçuş Ekibi Lisans Kaybı Sigortası ÖZEL Şartlarını dikkatlice okuyunuz.
 2. Poliçeniz kapsamındaki teminat ve uygulamalara ait Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Teminat Tablosu ve İstisnaları içerir detaylı bilgiler poliçe ekinde tarafınıza iletilmiş olmakla birlikte, talep halinde sigortacı tarafından yeniden verilecektir. İş bu “Bilgilendirme formu”; başvuru aşamasında sözleşme kapsamına ilişkin yükümlülükler ve genel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.
 3. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir. Gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalı adayının kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 4. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, poliçeden herhangi bir tazminat talebinde bulunulmamış olması ön şartıyla, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye karşılık gelen prim gün sayısı üzerinden (gün esaslı) hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir
  1. TEMİNATLAR
  2. Teminatlar; Bedensel Yaralanmaya Bağlı Kalıcı İş Görememezlik, Hastalığa Bağlı Kalıcı İş Görememezlik, Bedensel Yaralanmaya Bağlı Geçici İş Görememezlik, Hastalığa Bağlı Geçici İş Görememezlik Bedensel Yaralanmaya Bağlı Kalıcı İş Görememezlik – Poliçe kapsamında kazaya bağlı olarak sigortalının iş görememezlik durumunda poliçede yazılı teminat limitleri ile sınırlı olmak üzere sigortalının gelir kaybını tazmin eder. Hastalığa Bağlı Kalıcı İş Görememezlik Poliçe kapsamında kazaya bağlı olarak sigortalının iş görememezlik durumunda poliçede yazılı teminat limitleri ile sınırlı olmak üzere sigortalının gelir kaybını tazmin eder. Bedensel Yaralanmaya Bağlı Geçici İş Görememezlik - Poliçe kapsamında kazaya bağlı olarak sigortalının iş görememezlik durumunda poliçede yazılı teminat limitlerinin %2si ile sınırlı olarak maksimum 3 ay süre ile sınırlı olmak üzere sigortalının gelir kaybını tazmin eder. Hastalığa Bağlı Geçici İş Görememezlik - - Poliçe kapsamında bir hastalığa bağlı olarak sigortalının iş görememezlik durumunda poliçede yazılı teminat limitlerinin %2si ile sınırlı olarak maksimum 3 ay süre ile sınırlı olmak üzere sigortalının gelir kaybını tazmin eder.

MADDE 5- TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER/ İSTİSNALAR

Aşağıda belirtilen haller bu sigorta sözleşmesi kapsamından istisna tutulmuştur. Sigortalı kişinin sigorta sözleşmesini yapabilmesi için ilgili Lisans Makamı tarafından uygulanan tıbbi standartları sağlamak şartı ile sigortası yapılabilir. Sigortacı poliçe kapsamında olmayan bir nedene bağlı olarak Kalıcı ya da Geçici İş görememezlik durumunda ödeme yapmaz. Kalıcı ya da Geçici İş görememezliğe konu olan durumun poliçe kapsamında olduğunu kanıtlamak sigortalıya aittir.

 1. . Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikâyet ve/veya hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık harcamaları, sigortalılık dönemi öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüksetmesi ve /veya bunlara bağlı komplikasyonlar,
 2. (resmi olarak İlan edilsin veya edilmesin) savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, düşmanlıklar, iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri veya gasp edilmiş güç, bir ayaklanma, askeri veya gasp edilmiş güce varan isyan, sivil kargaşa veya herhangi bir Terörizm eylemi tüm teminatlar için kapsam dışıdır.
 3. Yukarıdaki madde 1 ve 2 'de belirtilen tehlikelerle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etme, önleme, bastırma, herhangi bir eylemden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan Kalıcı Tam Malullük veya Geçici Tam Malullük Teminatları kapsam dışıdır
 4. Kasıtlı kendine zarar verme, intihara teşebbüs, Sigortalı tarafından kışkırtılan saldırı, düello, kavga (kendini savunma hariç), zührevi veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar.
 5. Sigortalı Kişinin kasıtlı olarak istisnai tehlikeye maruz kalması (bir insan hayatını kurtarma veya bir uçak veya uçak ekipmanının kaybolmasını veya hasar görmesini önleme girişimi hariç).
 6. Sigortalı Kişinin herhangi bir suç veya kasıtlı eylemi.
 7. Sigortalının poliçe başlangıcı ya da poliçeye dahil edilmesinden önce 5 yıl öncesine kadar herhangi bir bedensel yaralanma ya da hastalık konusunda teşhis tedavi danışmanlık ve tavsiye alması durumunda ya da makul olarak farkında olması gereken bir durum olduğunda
 8. Sigortalının alkol etkisi altında olması veya nitelikli bir tıp doktoru tarafından reçete edilmemiş ve verilen talimatlara uygun olarak kullanılmamış ilaçlar almış olması.
 9. Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AIDS) veya AIDS ile İlgili Kompleks (Arc), bu sendromun edinilmiş veya adlandırılmış olması fark etmeksizin.
 10. Sigorta süresi boyunca ilgili Lisans Makamı tarafından uygulanan tıbbi standartlardaki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan Lisans kaybı durumları kapsam dışıdır. Sigortacı, poliçe teminatları için ödeme yapmayacaktır.
 11. Acil durumlar da dâhil olmak üzere Yurt içi ve dışında, Sağlık Kurum ve /veya Kurumlar dışında yapılacak tedavilere ilişkin tüm sağlık giderleri
 12. Ülkemizde ve/veya diğer ülkelerde ortaya çıkan, resmen ilan edilsin veya edilmesin, bölgesel (endemik), ülke genelinde (epidemi) veya ülkelerarası (pandemi) ortaya çıkan salgın hastalıkların tanı, ayırıcı tanı/tedavi/kontrol/komplikasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama ve buna bağlı kopmlikasyon dahil); karantina kapsamına giren hastalıklar ve durumlar; biyolojik savaşa konu olan hastalıklar; DSÖ tarafından alarm verilen hastalıklarla ilgili her türlü teşhis tedavi, kontrol ve komplikasyon giderleri (Pandemi Hastanesi nde Covid-19 tanısı almış (test pozitif) kişilerde, covid 19 ile ilgili muayene ve tetkik giderleri (PCR, antikor testleri, ve kart testi hariç) ile hastanede yatışı gerektiren giderler poliçe teminat limitleri ve iştirak oranları dâhilinde değerlendirilecektir)
 13. Tehlikeli sporların (her türlü amatör havacılık, delta kanat, planör, paraşüt, parasailing, yamaç paraşütü, bungee jumping, dağcılık, binicilik, su altı sporları, tüplü dalış, go-card, dövüş sporları, rafting, kaykay, kayak, snowboarda, buz pateni, vücut geliştirme vb.) yapılması sırasında oluşabilecek tüm sağlık giderleri. Elektrikli scooter vb. araç kazaları, Motosiklet kullanımı/kazaları sonucu oluşabilecek giderler (Yolcu olma durumu dahil). Lisanslı veya lisanssız yapılmasına bakılmaksızın tüm otomobil ve motosiklet v.b gibi pist yarışları dahil olmak üzere her türlü lisanslı spor müsabakası ve/veya antremanı sırasında oluşan sporculara ait sağlık masrafları ile ehliyetsiz her türlü araç kullanımı sonucu oluşabilecek kazalara ilişkin sağlık giderleri
 14. Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, alkollü araç kullanımı, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde oluşabilecek her türlü talepler kapsam dışıdır.
 15. Tanısı konmuş olsun olmasın psikolojik hastalıklardan kaynaklanan her türlü durum, her türlü psikolojik hastalık
 16. Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinde bahsi geçen, gerekli sürücü belgesine sahip olmadan (ehliyetsiz) araç kullanımı sırasında oluşan kazalar, oluşabilecek yaralanmalar ve konu ile ilgili her türlü tazminat talepleri kapsam dışıdır.
 17. Koruyucu hekimlik hizmetleri, belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan veya tarama amaçlı yapılan tüm işlemler, Araştırma ve Deneysel Amaçlı Tanı ve Tedaviler Amerikan FDA (Food and Drug Administration) FDA kurumu tarafından onaylanmamış, deneysel aşamada olduğu kabul edilen, bilimselliği henüz kanıtlanmamış tüm tanı ve tedaviler, Ses ve konuşma terapileri vb tüm tedaviler, bir tıp doktoru tarafından yapılmayan tetkik ve tedaviler sonucu gelişebilecek tüm tazminat talepleri kapsam dışıdır.

Ekibimiz

 • Onur Hakyemez
 • onur.hakyemez@norelbroker.com
 • 05323416608
Poliçenize başlayın